Formea Ung

Vårt uppdrag är att tillhandahålla ett professionellt och strukturerat stöd till individer som av olika anledningar behöver vägledning i sin dagliga livsföring. Det praktiska arbetet sker i form av individuella och skräddarsydda insatser som stärker och utvecklar individens förmåga att klara av ett fungerande vardagsliv i bostad och samhälle. Det innebär ett kontinuerligt arbete med kartläggning, färdighetsträning samt preventiva och behandlande insatser som har stöd i aktuell forskning.

Hos oss arbetar kvalificerade ungdomshandledare som alla har den utbildning, erfarenhet och kompetens som är nödvändig för att kunna samordna insatser och ge adekvat stöd. Vi har även egna psykologer samt direkt tillgång till andra legitimerade specialister såsom läkare, psykiatriker, sjuksköterska och sjukgymnast. Därmed kan vi erbjuda professionella bedömningar och medicinska behandlingar, exempelvis vid behov av:

 • Remittering till specialistsjukvård
 • Psykologisk bedömning
 • Medicinsk screening
 • Psykologutredning
 • Psykologsamtal
 • Handledning
 • Provtagning
 • Kroppsbehandling

Målgrupp

Vår målgrupp är ungdomar och unga vuxna som behöver ett individuellt stöd kring psykosocial problematik så som missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa.

Vår verksamhet riktar sig även till ensam- kommande, som behöver ett individuellt stöd.

Boende

 • Vuxna från 21 år som har behov
  av ADL och träningslägenhet.
 • Boende i kombination med
  Stöd och Behandling.
 • Förstärkt boende med
  Stöd och Behandling.

Stöd och behandling

Formea jobbar för att bygga en fungerande livssituation och en känsla av sammanhang:

 • Hälsa – En viktig pusselbit handlar om psykisk och fysisk hälsa. Tillsammans försöker vi förstå var man står och vad man önska uppnå. Vi utforskar hur tankar, känslor och handlingar hänger ihop. Vi vänder och vrider på alternativa strategier för att möta måendet i vardagen.
 • Nätverk – Nätverket involveras i största möjliga utsträckning. Nätverket utgör en viktig del i processen; den bekräftar ungdomens framsteg, ger hejarop men ger också ett stöd som inte kan ersättas.
 • Sysselsättning – En sysselsättning är viktigt för att komma in i en gemenskap och ett sammanhang. Det kan handla om en praktikplats som syftar till erfarenhet som kan leda till ett jobb. Det kan också handla om studier för att läsa upp en missad skolgång. Vad och i vilken omfattning utreds tillsammans med den unge.
 • Fritid – Vi stöttar och hjälper till att komma igång med någon form av fritidssysselsättning eller hobby. En intressant fritid kan betyda otroligt mycket för ungdomen och för många förvandlas det till ett bestående inslag i vardagen.

Formea Ung har sedan 2020-04-16 tillstånd från IVO att bedriva stödboende.

Har ni frågor? Tveka inte att kontakta oss.