Formea Familj

Vi erbjuder jour- och familjehemsplaceringar för barn, tonåringar och vuxna enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Vårt uppdrag är att tillhandahålla kvalitativa familjehem och etablera ett förtroendefullt och nära samarbete med involverade parter. Formea Familj har även direkt tillgång till andra legitimerade specialister för stöd, handledning och utredning. Våra erfarna familjehem med sin vardagskunskap, i kombination med vår psykologiska och medicinska kompetens, skapar goda förutsättningar för en individuellt behovsanpassad vård där trygghet, anknytning och utveckling står i fokus.

Vi har kontor i Umeå och Örnsköldsvik och hos oss arbetar familjehemskonsulent Åke Granqvist och psykologerna Bengt Larsson och Anneli Karlsson.

Tjänster

  • Familjehemsutredningar enligt BBIC och Nya Kälvesten
  • Handledning för familjehem och personalgrupper
  • Barnpsykiatriskt stöd, handledning och utredning
  • Umgängesstöd och övervakat umgänge
  • Analys av Nya Kälvesten
  • Arbetsmetoder som rePULSE, ART, ATV mfl

Bli familjehem

Behovet av familjehem ökar i takt med samhällsutvecklingen. Vi behöver därför bli fler familjehem i vår verksamhet, som kan välkomna ett barn eller ungdom för kortare eller längre tid.

Som familjehem blir ni barnets familj från några månader till en hel uppväxt. Ni ansvarar för daglig omsorg, skolgång, hälsa och andra behovsområden. Det finns ingen modell för hur ett familjehem ska se ut eller vara, det viktiga är att ni är trygga och stabila samt att det finns praktiskt och emotionellt utrymme att möta de känslor som barn och ungdomar kan ge uttryck för.

Som familjehem har ni ett nära samarbete med någon av våra familjehemskonsulenter som bistår med råd och stöd när ni behöver det, samt jour dygnet runt. Ni erbjuds handledning både enskilt och i grupp samt föreläsningar och utbildningar baserade på aktuella behov och i linje med verksamhetens kompetensutvecklingsplan.

Vill ni göra skillnad och dela med er av din familjs trygga vardag?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Formea Familj har sedan 2018-10-15 tillstånd från IVO att bedriva konsulentstödd familjehemsverksamhet.

Har ni frågor? Tveka inte att kontakta oss.